СуперБізон ( Би-58 )

Фосфорорганічний контактно-шлунковий інсектоакарицид системної дії проти широкого спектра шкідників

Діюча речовина і хімічна група

Діюча речовина
Диметоат, 400 г/л
 
Формуляція
Концентрат, що емульгується
 

Застосування препарату

 
Культура Шкідник Норма витрати 
препарату, л/га 
Спосіб 
обробки 
Строк 
очікування, 
днів 
Максимальна 
кількість обробок 
Пшениця Клоп – шкідлива че- 
репашка, п’явиці, 
злакові мухи, попе- 
лиці, трипси 
1,0–1,5   
Обприску-  
вання в пе-  
ріод вегета-  
ції

30 
Ячмінь 1,0–1,2
Соя Акацієва вогнівка, 
совки, трипси
1,0
Яблуня Плодожерки, листо- 
війки, попелиці, 
кліщі, молі 
2,0
40 
 
Виноград- 
ники 
Кліщі, листовійки 2,0–3,0
Хмільники Хмелева попелиця, 
павутинний кліщ 
4,0–6,0   45
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступ- 
них культурах 
Просо Комарики, попелиці 0,7-1,0
Обприску-  
вання  
в період  
вегетації   

30

2
Горох Горохова плодожерка, 
акацієва вогнівка, 
гороховий зерноїд, 
попелиці

0,5-1,0 
 
Буряки цукрові Клопи, бурякові попелиці, 
блішки, мінуючи мухи і 
молі, мертвоїди
Слива Кліщі, попелиці, 
пильщики 
1,2-2,0 Обприску- 
вання до 
цвітіння 
40 1
Малина 
(маточники) 
Кліщі, попелиці ци- 
кадки, галиці 
0,6-1,2 Обприску- 
вання 
в період 
вегетації 
- 2
Смородина 
(маточники) 
Листовійки, попе- 
лиці, галиці 
1,2-1,6
Шовковиця Кліщі, червець ком- 
стока 
2,0-3,0 Обриску- 
вання до та 
після шов- 
ковичного 
шовкопряду
 

Рекомендації

 

Обробку доцільно розпочинати за чисельності шкідників, що перевищує економічний поріг шкідливості (залежно від виду фітофага). Об’єм робочого розчину має бути достатнім для повного покриття всієї листової поверхні культури. Не допускати стікання робочого розчину з обробленої листової поверхні. Уникати застосування препарату під час спеки, засухи, заморозків, сильного вітру та інших несприятливих погодних умов. Ефективність дії препарату та його безпечність для людини і довкілля значною мірою залежать від якості проведення обробки. Тому слід ретельно дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препарату, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по його застосуванню.

Норма витрати робочої рідини

Польові культури – 200-400 л/га, сади та виноградники – 800-1000 л/га.

 

Основні переваги

 
  • Широкий спектр дії.
  • Висока біологічна ефективність.
  • Ефективний проти гризучих та сисних комах, а також кліщів.
  • Системна і контактна дія.
  • Швидкий ефект та тривалий період захисту.
  • Відсутність фітотоксичності на культурних рослинах.